Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

silentj
Przysięgam, że nigdy w życiu, ale to nigdy, aż do końca pierdolonego świata, przez wszystkie starości i młodości, przez wszystkie śmierci i narodziny, przez wszystkie gówno warte inicjacje i zakończenia, przysięgam na Veddera, Jezusa, Kapitana Planetę, Ojca, na wszystkie momenty, w których zrywał - budził mnie -  zastanawiał, ten delikatny szept Czegoś Więcej, oddech Przeżycia, smak Przyszłego Wspomnienia, nieważne, czy było to podczas słuchania kaset, oglądania seriali,  imprezowych agonii, obejmowania, ruchania, patrzenia, myślenia - przysięgam, że nigdy w życiu jej nie opuszczę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsucette2 sucette2 viatake-care take-care

June 15 2015

2799 ab8a
Reposted fromdracomalfoys dracomalfoys viaunno unno
silentj
silentj
silentj
silentj
silentj
silentj
silentj

June 12 2015

silentj
Reposted frombluuu bluuu viatake-care take-care

June 11 2015

6446 a981 500
Reposted frompie2dface pie2dface viatosiaa tosiaa
silentj
5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
silentj
3175 35a8
Poświatowska Halina
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatake-care take-care

June 08 2015

silentj
1534 5e2d 500
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viaBloodEve BloodEve
silentj
9357 54a0 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viamigotka migotka
9385 133b
silentj
silentj
0416 e0ca
Reposted fromcalifornia-love california-love
silentj
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viahistoriahisterii historiahisterii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl